Screenshot 2018-12-07 at 15.48.56.png

Jack Shelving

Screenshot 2018-12-07 at 16.03.47.png

Backstage Wardrobe

Screenshot 2019-02-28 at 19.39.52.png

Foscarini: Glass

Screenshot 2019-02-28 at 19.41.14.png

Foscarini: Aplomb

Screenshot 2019-02-28 at 19.42.09.png

Foscarini: Composite

Screenshot 2018-12-07 at 15.04.42_edited

Looking after feather cushions

Screen Shot 2019-07-16 at 5.21.00 PM.png

AgapeCasa: Casting the SK 207 Table

Screen Shot 2020-04-29 at 11.09.07 AM.pn

Maxalto Heritage Perspectives 2020

Screenshot 2018-12-07 at 14.56.05.png

B&B Italia 50th Anniversary Movie

Screenshot 2018-12-07 at 15.05.32_edited

Bend Sofa Maintenance

Screenshot 2018-12-07 at 15.04.09_edited

Tufty Time Sofa Maintenance